WYMIANA I ZWROTY

 

W przypadku nabycia produktów Antyprzecieciowe.pl mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:
W przypadku odesłania towarów prosimy o użycie formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia lub dostępnego do wydrukowania na Państwa koncie klienta. 
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru. 
W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie Firmę  MAC ZPHU Maciej Śliwiński, ul. Kopernika 1, 64-980 Trzcianka, Tel. +48 67 2166210, email: kontakt@antyprzecieciowe.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, którym jest formularz zwrotu dostępny na stronie www.antyprzecieciowe.pl.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia.
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. 
Antyprzecieciowe.pl gwarantuje pełen zwrot kosztów towaru zgodnie z powyższymi zapisami pod warunkiem , że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem), ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
Jeżeli chcą Pąństwo wymienić  zakupiony towar prosimy o skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.